Galerie KODL partnerem Viet Golf Tour 2022

I umění a golf můžou jít dohromady! Jsme velmi potěšeni, že Galerie KODL se stal dalším partnerem Viet Golf Tour 2022. Galerie KODL je renomovaná aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století. Zajistí i odborné konzultace, soudně-znalecké posudky a expertizy, restaurování či rámování obrazů. Galerie si zakládá nejen na záruce prodávaných uměleckých děl, ale také na maximálně profesionálním přístupu. V čele špičkového týmu odborníků a historiků umění stojí současný vlastník, zastupující čtvrtou generaci rodinné tradice, soudní znalec PhDr. Martin Kodl.

Dvakrát ročně pořádá Galerie KODL vyhlášené aukční dny ve Velkém sále pražského Žofína, kterým předchází předaukční výstava v sídle galerie. Listopadová aukce v roce 2020 se stala tou doposud nejúspěšnější v České republice vůbec. Poprvé byla totiž překonána hranice 400 milionů korun vydražených v jedné aukci. O rok později se poprvé v historii České republiky prodalo na tak velké aukci sto procent nabízených položek. V roce 2021 představoval obrat dvou aukcí Galerie KODL více než 40 % celkových tržeb všech aukcí v ČR. Galerie tak potvrdila své výjimečné postavení. Již deset let je ve všech číslech nejúspěšnější aukční síní u nás. Za posledních třicet let se právě zde prodala umělecká díla za takřka deset miliard korun. Dosud nebyla překonána cena za nejdražší vydražený obraz prodaný v ČR – plátno Františka Kupky „Divertimento II“ se na aukci Galerie KODL v roce 2020 prodalo za 90,24 milionu korun. 

Galerie zachovává věrnost svému tradičnímu zaměření na české výtvarné umění. Současně rozšiřuje a prohlubuje aktivní spolupráci se zahraničními aukčními domy a soukromými galeriemi v Evropě i USA. Svou orientací usiluje o větší zviditelnění českého umění za hranicemi České republiky.

 

 

VIVIGO APP

Viet Golf Platform

Golfová aplikace určená pro členy Viet Golf Clubu, která umožňuje registraci na turnaje v rámci Viet Golf Tour a na další jiné turnaje.