SttMã số (ID)Họ tên HCP
1ID1163Nguyễn Thảo My-0.8
2ID43Nguyễn Cao Thắng2.9
3ID55Nguyễn Thắng3.4
4ID407Trần Thịnh4.4
5ID41Ngô Quang Hùng4.5
6ID89Vũ Khánh Toàn4.7
7ID108Trần Minh Tơ5
8ID60Nguyễn Văn Hạng5.3
9ID406Trần Vượng5.7
10ID36Mai Hồng Thanh6.8
11ID285Đậu Đức Hoài6.8
12ID14Dương Đình Tùng6.9
13ID31Lê Văn Nam7
14ID44Nguyễn Đoàn Bộ7.2
15ID73Phan Quốc Hải7.2
16ID118Đoàn Minh Đông7.7
17ID63Nguyễn Văn Tiệp7.8
18ID5Bùi Ngọc Xanh8.1
19ID62Nguyễn Văn Thuấn8.5
20ID148Nguyễn Sơn8.5
21ID51Nguyễn Ngọc Anh8.6
22ID157Nguyễn Văn Tiến8.7
23ID111Nguyễn Minh Xuân8.9
24ID4Nguyễn Khắc Bốn9.1
25ID389Trần Đình Tài9.1
26ID93Nguyễn Hải Bình9.4
27ID33Lương Khánh Thiện9.6
28ID643Nguyễn Hữu Giáp9.8
29ID85Trần Thuận10
30ID429Nguyễn Tiến Hưng10.2
31ID280Vũ Huynh10.5
32ID57Nguyễn Trường Sơn10.7
33ID61Nguyễn Văn Thập10.9
34ID104Phạm Kim Chung10.9
35ID75Thân Văn Huyên11.1
36ID84Trần Thanh Tuấn11.1
37ID197Đỗ Hùng Sơn11.1
38ID68Phạm Hoàng Hải11.2
39ID681Trần Minh Bình11.2
40ID42Nguyễn Anh Tú11.3
41ID114Vũ Thị Hồng Mai11.4
42ID76Trần Anh Đức11.5
43ID283Đỗ Hữu Chiến11.8
44ID77Trần Anh Việt11.9
45ID676Phan Trường Giang12.1
46ID6Bùi Quý Thế12.3
47ID274Vũ Văn Kim12.4
48ID115Vũ Thị Kim12.5
49ID506Đào Hồng Phương12.5
50ID17Vũ Trùng Dương12.6
51ID29Lê Quang Chung12.6
52ID59Nguyễn Văn Hải12.6
53ID64Nguyễn Văn Tới12.8
54ID1039Phạm Thanh Hưng12.8
55ID27Chu Minh Khánh12.9
56ID67Phạm Đức Thọ13
57ID79Trần Mạnh Hùng13
58ID46Nguyễn Hồng Sơn13.3
59ID130Vũ Đăng Khoa13.7
60ID581Nguyễn Mạnh Hùng13.9
61ID11Đỗ Ngọc Sơn14
62ID1384Đỗ Tuấn Hùng14
63ID86Trần Tiến14.1
64ID50Nguyễn Minh Hiền Mr.14.2
65ID21Hồ Văn Hiền14.3
66ID253Vũ Văn Tuyến14.3
67ID803Trần Anh Quân14.4
68ID32Lê Việt Cường14.6
69ID422Trần Quang Hùng14.6
70ID15Dương Chí Hiển14.7
71ID47Nguyễn Chris Phụng14.7
72ID196Nguyễn Hồng Phong14.7
73ID585Phùng Việt Hùng14.7
74ID30Lê Văn Dương14.8
75ID19Hà Minh Xuân14.9
76ID622Nguyễn Thanh Sơn 196814.9
77ID1111Reserve15
78ID16Dương Việt Anh15.1
79ID66Nguyễn Xuân Hiệp15.1
80ID110Trần Thị Mến15.4
81ID45Nguyễn Đức Tuấn15.5
82ID273Nguyễn Thị Thanh Yến15.5
83ID90Vũ Văn Bảo15.8
84ID360Nguyễn Thạc Tùng16
85ID1379Trần Khánh Nghĩa16
86ID24Luyện Huy Hương16.2
87ID361Hà Đức Trí16.2
88ID762Phạm Chí Thuyên16.3
89ID869Nguyễn Công Hưng16.4
90ID314Nguyễn Thanh Hương16.7
91ID669Nguyễn Huy Tráng16.7
92ID20Hà Nhân Hiền17.1
93ID82Trần Thân Thiện17.1
94ID423Nguyễn Kim Thoa17.2
95ID879Nguyễn Thế Mạnh17.4
96ID671Vũ Minh Hạnh17.6
97ID644Nguyễn Hữu Quý17.7
98ID80Trần Minh Sơn17.8
99ID306Lê Văn Minh17.9
100ID637Đặng Đình Hào17.9
101ID88Vũ Hồng Quân18
102ID133Nguyễn Trung Tuấn18.1
103ID96Dương Thị Tâm18.2
104ID307Nguyễn Khánh18.2
105ID106Phạm Thị Kim Liên18.3
106ID107Phùng Thị Luyến18.4
107ID822Lê Nam Hiếu18.5
108ID1132Lê Quý Thắng18.5
109ID34Đặng Văn Minh18.9
110ID38Mai Văn Đại18.9
111ID103Nguyenová Ngần19
112ID279Nguyễn Minh Tuấn19
113ID312Ryskulov Bolot19.2
114ID69Phạm Khắc Lương19.3
115ID22Hồ Văn Hùng19.5
116ID54Nguyễn Quốc Minh19.7
117ID1Phan Đào Sơn19.8
118ID448Bùi Đức Thắng20.3
119ID582Phạm Ngọc Vũ20.3
120ID52Nguyễn Đức Ngọc20.4
121ID71Phạm Tuấn20.4
122ID119Phạm Mạnh Tuấn20.4
123ID277Phạm Quang Thăng20.4
124ID276Nguyễn Thanh Vượng20.8
125ID122Trần Đình Phú20.9
126ID749Nguyễn Long Huỳnh20.9
127ID25Lương Bình Huyên21.2
128ID310Nguyễn Trà Linh21.3
129ID623Nguyễn Thị Kim Vui21.5
130ID65Nguyễn Văn Trọng21.8
131ID1032Trương Doãn Thìn22
132ID109Trần Thị Linh Chi22.1
133ID647Đào Ngọc Hải22.3
134ID775Lê Đức Duy22.4
135ID914Tranová Kiều Anh22.5
136ID649Phạm Hồng Sắc22.6
137ID426Đỗ Viết Tuyến22.7
138ID634Vũ Đức Vinh23.2
139ID105Phạm Thanh Hương23.5
140ID814Ngô Thị Vân Anh23.8
141ID120Nguyễn Thế Minh23.9
142ID1060Đinh Văn Đức24.1
143ID642Phạm Nhật Tảo24.5
144ID658Huỳnh Thị Thúy Hằng24.9
145ID888Hồ Việt24.9
146ID640Nguyễn Viết Thắng25.5
147ID1175Lều Công Tình25.5
148ID101Nguyễn Thị Thu Thủy25.6
149ID626Liu Hong Wei25.6
150ID428Lê Văn Hiện25.8
151ID896Nguyễn HaMy26
152ID668Mai Thị Thảo26.1
153ID823Lê Thị Hương Thảo26.1
154ID357Nguyễn Anh Tuấn27
155ID352Nguyễn Thị Thu (Cường)27.2
156ID639Nguyễn Viết Hòa27.4
157ID1053Nguyễn Viết Lộc27.5
158ID282Trần Minh Tĩnh28.2
159ID100Nguyễn Thị Thu (Trọng)29.2
160ID1063Đinh Ngọc Hà29.2
161ID507Đậu Thị Kim Oanh29.4
162ID950Lê Thị Ánh Tuyết30.1
163ID355Ryskulová Thùy Linh30.2
164ID1044Nguyễn Quân30.9
165ID1052Nguyễn Đức Thanh31.3
166ID636Hoàng Ngọc Diến31.7
167ID95Đỗ Thị Kim Liên32.1
168ID1061Phạm Thị Nga32.2
169ID824Nguyễn Minh Hiếu32.3
170ID1112Nguyễn Quốc Anh32.9
171ID1368Đinh Kim Khánh33.4
172ID589Lưu Thị Ngọc Mai33.5
173ID635Tranová Nhung33.9
174ID670Lương Văn Hiến34
175ID409Lê Thị Vinh34.4
176ID309Trần Thị Hương34.8
177ID1064Đinh Đức Anh35.4
178ID1179Phạm Hoàng Long35.5
179ID624Võ Thị Kim Cúc35.6
180ID877Đậu Tomáš37
181ID777Trịnh Thị Bình37.2
182ID641Nguyễn Thanh Nga39
183ID891Phan Khánh39.5
184ID919Phan Trường Phong39.5
185ID911Ryskulov Daniyar39.8
186ID912Ryskulov Erzhan39.8
187ID890Trần Lệ Thu41.6
188ID1187Trần Thị Anh Ngọc41.8
189ID1367Trần Quốc Toản44.6
190ID867Nguyễn Ngọc Quế45
191ID811Phan Sơn Lâm45.1
192ID1381Nguyễn Văn Hùng45.2
193ID1174Trương Thành Vũ45.4
194ID1189Phạm Ngọc Diệu Linh46.5
195ID917Ngô Thị Thanh Hằng47.8
196ID1333Trần Anh Dũng49.2
197ID904Phanová Lan49.9
198ID1232Đỗ Linh Phương51.2
199ID1177Nguyễn Thanh Sơn 197251.2
200ID1135Nguyễn Thị Bích53.6
201ID844Trần Mai Anh Đức54
202ID845Trần Mai Anh Đạt54
203ID862Trần Phương Anh54
204ID892Phanová Liên54
205ID915Ryskulová Leila54
206ID918Dominik Dao54
207ID1062Đinh Ngọc Hân54
208ID1065Hà Ngọc Thanh54
209ID1176Nguyễn Tuấn Khang54
210ID1192Phạm Ngọc Bảo Lan54
211ID1246Dương Văn Thành54
212ID1260Trần Thị Phương54
213ID1272Nguyễn David Dũng54
214ID1273Nguyễn Harry54
215ID1369Nguyễn Thảo Nguyên54
216ID1370Trần Thị Mai Dung54
217ID1380Đinh Thị Minh Hằng54
218ID1382Phạm Đức Phúc54