SttMã số (ID)Họ tên HCP
1ID1163Nguyễn Thảo My-0.8
2ID2044Šimek Vít0
3ID55Nguyễn Thắng1.6
4ID43Nguyễn Cao Thắng3.4
5ID108Trần Minh Tơ3.6
6ID89Vũ Khánh Toàn3.8
7ID407Trần Thịnh4.6
8ID36Mai Hồng Thanh4.7
9ID73Phan Quốc Hải4.8
10ID41Ngô Quang Hùng5
11ID157Nguyễn Văn Tiến5
12ID118Đoàn Minh Đông5.5
13ID60Nguyễn Văn Hạng5.8
14ID111Nguyễn Minh Xuân5.8
15ID406Trần Vượng6.1
16ID429Nguyễn Tiến Hưng6.3
17ID388Bùi Tommy6.7
18ID31Lê Văn Nam7.1
19ID44Nguyễn Đoàn Bộ7.2
20ID14Dương Đình Tùng7.4
21ID148Nguyễn Sơn7.7
22ID5Bùi Ngọc Xanh7.8
23ID42Nguyễn Anh Tú8
24ID62Nguyễn Văn Thuấn8.1
25ID33Lương Khánh Thiện8.2
26ID93Nguyễn Hải Bình8.4
27ID803Trần Anh Quân8.4
28ID51Nguyễn Ngọc Anh8.7
29ID63Nguyễn Văn Tiệp8.7
30ID68Phạm Hoàng Hải8.7
31ID643Nguyễn Hữu Giáp8.9
32ID85Trần Thuận9.1
33ID57Nguyễn Trường Sơn9.3
34ID17Vũ Trùng Dương9.4
35ID280Vũ Huynh9.4
36ID285Đậu Đức Hoài9.4
37ID6Bùi Quý Thế9.5
38ID4Nguyễn Khắc Bốn9.6
39ID389Trần Đình Tài9.8
40ID27Chu Minh Khánh9.9
41ID585Phùng Việt Hùng10
42ID77Trần Anh Việt10.1
43ID308Mai Văn Thiều10.2
44ID506Đào Hồng Phương10.2
45ID104Phạm Kim Chung10.4
46ID681Trần Minh Bình10.4
47ID84Trần Thanh Tuấn10.7
48ID283Đỗ Hữu Chiến10.8
49ID75Thân Văn Huyên10.9
50ID581Nguyễn Mạnh Hùng11
51ID622Nguyễn Thanh Sơn 196811.1
52ID644Nguyễn Hữu Quý11.2
53ID76Trần Anh Đức11.7
54ID114Vũ Thị Hồng Mai11.7
55ID274Vũ Văn Kim11.8
56ID676Phan Trường Giang11.8
57ID197Đỗ Hùng Sơn11.9
58ID59Nguyễn Văn Hải12
59ID61Nguyễn Văn Thập12.1
60ID15Dương Chí Hiển12.6
61ID115Vũ Thị Kim12.8
62ID21Hồ Văn Hiền12.9
63ID67Phạm Đức Thọ13.4
64ID1039Phạm Thanh Hưng13.5
65ID130Vũ Đăng Khoa13.6
66ID582Phạm Ngọc Vũ13.6
67ID29Lê Quang Chung13.7
68ID273Nguyễn Thị Thanh Yến13.7
69ID762Phạm Chí Thuyên13.7
70ID1060Đinh Văn Đức13.8
71ID66Nguyễn Xuân Hiệp14
72ID46Nguyễn Hồng Sơn14.1
73ID47Nguyễn Chris Phụng14.1
74ID70Phạm Ngọc Toàn14.1
75ID361Hà Đức Trí14.2
76ID32Lê Việt Cường14.4
77ID64Nguyễn Văn Tới14.4
78ID79Trần Mạnh Hùng14.5
79ID307Nguyễn Khánh14.5
80ID669Nguyễn Huy Tráng14.5
81ID196Nguyễn Hồng Phong14.6
82ID19Hà Minh Xuân14.7
83ID86Trần Tiến14.7
84ID103Nguyenová Ngần14.7
85ID253Vũ Văn Tuyến14.7
86ID422Trần Quang Hùng14.7
87ID671Vũ Minh Hạnh14.8
88ID11Đỗ Ngọc Sơn15
89ID1111Reserve15
90ID312Ryskulov Bolot15.1
91ID133Nguyễn Trung Tuấn15.5
92ID30Lê Văn Dương15.6
93ID38Mai Văn Đại15.7
94ID1384Đỗ Tuấn Hùng15.7
95ID2026Nguyễn Nhật Mạnh15.8
96ID24Luyện Huy Hương15.9
97ID277Phạm Quang Thăng15.9
98ID306Lê Văn Minh16
99ID948Lê Ngọc Kiên16
100ID1379Trần Khánh Nghĩa16
101ID50Nguyễn Minh Hiền Mr.16.1
102ID110Trần Thị Mến16.2
103ID80Trần Minh Sơn16.4
104ID90Vũ Văn Bảo16.6
105ID350Nguyễn Văn Đức16.6
106ID423Nguyễn Kim Thoa16.6
107ID96Dương Thị Tâm16.7
108ID314Nguyễn Thanh Hương16.7
109ID1Phan Đào Sơn16.9
110ID22Hồ Văn Hùng17.2
111ID82Trần Thân Thiện17.2
112ID88Vũ Hồng Quân17.2
113ID950Lê Thị Ánh Tuyết17.2
114ID107Phùng Thị Luyến17.3
115ID45Nguyễn Đức Tuấn17.4
116ID360Nguyễn Thạc Tùng17.9
117ID20Hà Nhân Hiền18
118ID879Nguyễn Thế Mạnh18
119ID1175Lều Công Tình18
120ID54Nguyễn Quốc Minh18.3
121ID106Phạm Thị Kim Liên18.3
122ID822Lê Nam Hiếu18.5
123ID1110Trần Công Minh18.7
124ID69Phạm Khắc Lương18.9
125ID52Nguyễn Đức Ngọc19
126ID310Nguyễn Trà Linh19
127ID1063Đinh Ngọc Hà19.1
128ID119Phạm Mạnh Tuấn19.2
129ID34Đặng Văn Minh19.5
130ID640Nguyễn Viết Thắng19.7
131ID276Nguyễn Thanh Vượng20
132ID896Nguyễn HaMy20
133ID1403Mai Mạnh Cường20.1
134ID71Phạm Tuấn20.3
135ID1368Đinh Kim Khánh20.3
136ID109Trần Thị Linh Chi20.4
137ID749Nguyễn Long Huỳnh20.4
138ID279Nguyễn Minh Tuấn20.6
139ID914Tranová Kiều Anh20.8
140ID448Bùi Đức Thắng20.9
141ID101Nguyễn Thị Thu Thủy21.2
142ID426Đỗ Viết Tuyến21.5
143ID623Nguyễn Thị Kim Vui21.5
144ID1061Phạm Thị Nga21.6
145ID1053Nguyễn Viết Lộc21.7
146ID649Phạm Hồng Sắc21.8
147ID647Đào Ngọc Hải21.9
148ID1509Nguyễn Ngọc Thắng22.2
149ID25Lương Bình Huyên22.5
150ID658Huỳnh Thị Thúy Hằng22.5
151ID1367Trần Quốc Toản22.8
152ID1064Đinh Đức Anh23.1
153ID1407Nguyễn Nho Biền23.1
154ID65Nguyễn Văn Trọng23.2
155ID1052Nguyễn Đức Thanh23.2
156ID2085Nguyễn Việt Dũng23.4
157ID1333Trần Anh Dũng23.7
158ID814Ngô Thị Vân Anh23.8
159ID120Nguyễn Thế Minh23.9
160ID507Đậu Thị Kim Oanh23.9
161ID428Lê Văn Hiện24
162ID642Phạm Nhật Tảo24.8
163ID1517Phạm Đức Hậu24.8
164ID668Mai Thị Thảo24.9
165ID639Nguyễn Viết Hòa25
166ID1394Đặng Quang Hiệp25.2
167ID888Hồ Việt25.3
168ID105Phạm Thanh Hương25.4
169ID775Lê Đức Duy25.9
170ID282Trần Minh Tĩnh26.1
171ID823Lê Thị Hương Thảo26.1
172ID1498Phạm Văn Huy26.2
173ID352Nguyễn Thị Thu (Cường)26.3
174ID1528Phạm Thế Mạnh26.4
175ID1189Phạm Ngọc Diệu Linh26.5
176ID355Ryskulová Thùy Linh26.6
177ID357Nguyễn Anh Tuấn26.9
178ID1177Nguyễn Thanh Sơn 197227.4
179ID56Nguyễn Thâu27.6
180ID1381Nguyễn Văn Hùng27.7
181ID1382Phạm Đức Phúc27.9
182ID100Nguyễn Thị Thu (Trọng)28
183ID1546Nguyễn Thái Ngọc28
184ID636Hoàng Ngọc Diến28.3
185ID1841Lương Điệp28.4
186ID409Lê Thị Vinh29
187ID624Võ Thị Kim Cúc29.2
188ID1044Nguyễn Quân29.7
189ID95Đỗ Thị Kim Liên30.2
190ID670Lương Văn Hiến30.8
191ID891Phan Khánh31
192ID1422Đỗ Thu Thuỷ31.1
193ID1187Trần Thị Anh Ngọc31.7
194ID1112Nguyễn Quốc Anh31.8
195ID1260Trần Thị Phương31.8
196ID890Trần Lệ Thu32.1
197ID1991Nguyễn Quang Giám32.3
198ID1838Trần Anh Khải32.4
199ID904Phanová Lan32.6
200ID309Trần Thị Hương32.9
201ID1174Trương Thành Vũ33
202ID1380Đinh Thị Minh Hằng33.4
203ID589Lưu Thị Ngọc Mai33.5
204ID1507Đào Hồng Mai33.7
205ID635Tranová Nhung33.9
206ID1505Hà Minh34.1
207ID1273Nguyễn Harry34.2
208ID1413Nguyễn Thị Mười34.5
209ID1415Vũ Tuấn Anh34.7
210ID912Ryskulov Erzhan34.8
211ID919Phan Trường Phong34.9
212ID1427Ngô Quang Tiến35.6
213ID1369Nguyễn Thảo Nguyên36.8
214ID641Nguyễn Thanh Nga36.9
215ID2000Reserva37
216ID1392Trần Thị Thu Hằng37.1
217ID1062Đinh Ngọc Hân37.6
218ID911Ryskulov Daniyar37.9
219ID1370Trần Thị Mai Dung38.6
220ID1272Nguyễn David Dũng39.2
221ID1232Đỗ Linh Phương39.3
222ID1411Nguyễn Thị Minh Huệ39.7
223ID1414Đoàn Thị Thanh Lê40.5
224ID1547Dangová Ngọc Anh41.2
225ID811Phan Sơn Lâm42.1
226ID1065Hà Ngọc Thanh42.2
227ID1497Vũ Thị Hồng Vân42.5
228ID1513Đinh Hữu Phi42.5
229ID2008Trần Đức42.6
230ID867Nguyễn Ngọc Quế45
231ID1192Phạm Ngọc Bảo Lan45.3
232ID1135Nguyễn Thị Bích45.8
233ID1499Lê Sơn45.9
234ID1819Nguyenová Diana Diệu Anh47
235ID917Ngô Thị Thanh Hằng47.8
236ID1395Nguyễn Quốc Việt48.1
237ID1410Vũ Đắc Lộc48.3
238ID1500Phạm Thị Thúy Nga50.3
239ID1514Cao Ngọc Anh50.3
240ID1992Nguyễn Văn Hậu50.4
241ID1518Phạm Văn Dũng50.9
242ID1995Vũ Tiến Thẳng51.4
243ID1839Cao Tiến Hưng52.5
244ID1519Nguyễn Thế Phương52.7
245ID844Trần Mai Anh Đức54
246ID845Trần Mai Anh Đạt54
247ID862Trần Phương Anh54
248ID892Phanová Liên54
249ID915Ryskulová Leila54
250ID918Dominik Dao54
251ID1176Nguyễn Tuấn Khang54
252ID1393Nguyễn Thị Lan54
253ID1409Hoàng Kim Vinh54
254ID1515Vũ Văn Hệ54
255ID1516Nguyễn Ngọc Phú54
256ID1560Hồ Triệu Hải54
257ID1833Đoàn Hoàng Long54
258ID1834Nguyễn Hải Anh54
259ID1835Nguyễn Quỳnh Anh54
260ID1836Nguyễn Việt Hải54
261ID2002Phạm Thành Trung54
262ID2009Trần Hiếu54
263ID2061Lê Văn Chiến54
264ID2141Vũ Văn Minh54
265ID2142Phạm Thị Quế54