SttMã số (ID)Họ tên HCP
1ID1163Nguyễn Thảo My-0.8
2ID43Nguyễn Cao Thắng2.8
3ID89Vũ Khánh Toàn3
4ID55Nguyễn Thắng3.4
5ID407Trần Thịnh4.4
6ID41Ngô Quang Hùng4.5
7ID108Trần Minh Tơ5
8ID60Nguyễn Văn Hạng5.3
9ID406Trần Vượng5.7
10ID36Mai Hồng Thanh6.1
11ID118Đoàn Minh Đông6.1
12ID285Đậu Đức Hoài6.8
13ID14Dương Đình Tùng6.9
14ID31Lê Văn Nam7
15ID73Phan Quốc Hải7
16ID44Nguyễn Đoàn Bộ7.2
17ID148Nguyễn Sơn7.2
18ID5Bùi Ngọc Xanh7.4
19ID157Nguyễn Văn Tiến7.6
20ID63Nguyễn Văn Tiệp7.8
21ID111Nguyễn Minh Xuân7.9
22ID51Nguyễn Ngọc Anh8.2
23ID643Nguyễn Hữu Giáp8.2
24ID62Nguyễn Văn Thuấn8.5
25ID85Trần Thuận9
26ID4Nguyễn Khắc Bốn9.1
27ID389Trần Đình Tài9.1
28ID93Nguyễn Hải Bình9.3
29ID33Lương Khánh Thiện10.2
30ID429Nguyễn Tiến Hưng10.2
31ID27Chu Minh Khánh10.4
32ID68Phạm Hoàng Hải10.4
33ID84Trần Thanh Tuấn10.4
34ID280Vũ Huynh10.5
35ID57Nguyễn Trường Sơn10.7
36ID104Phạm Kim Chung10.9
37ID75Thân Văn Huyên11.1
38ID197Đỗ Hùng Sơn11.1
39ID681Trần Minh Bình11.2
40ID114Vũ Thị Hồng Mai11.4
41ID76Trần Anh Đức11.5
42ID115Vũ Thị Kim11.5
43ID6Bùi Quý Thế11.7
44ID61Nguyễn Văn Thập11.8
45ID283Đỗ Hữu Chiến11.8
46ID77Trần Anh Việt11.9
47ID676Phan Trường Giang12.1
48ID15Dương Chí Hiển12.3
49ID59Nguyễn Văn Hải12.3
50ID67Phạm Đức Thọ12.4
51ID274Vũ Văn Kim12.4
52ID42Nguyễn Anh Tú12.5
53ID506Đào Hồng Phương12.5
54ID17Vũ Trùng Dương12.6
55ID29Lê Quang Chung12.6
56ID21Hồ Văn Hiền12.7
57ID64Nguyễn Văn Tới12.8
58ID1039Phạm Thanh Hưng12.8
59ID79Trần Mạnh Hùng13
60ID46Nguyễn Hồng Sơn13.3
61ID130Vũ Đăng Khoa13.9
62ID581Nguyễn Mạnh Hùng13.9
63ID86Trần Tiến14.1
64ID50Nguyễn Minh Hiền Mr.14.2
65ID253Vũ Văn Tuyến14.3
66ID803Trần Anh Quân14.4
67ID32Lê Việt Cường14.6
68ID422Trần Quang Hùng14.6
69ID47Nguyễn Chris Phụng14.7
70ID196Nguyễn Hồng Phong14.7
71ID30Lê Văn Dương14.8
72ID19Hà Minh Xuân14.9
73ID622Nguyễn Thanh Sơn 196814.9
74ID1111Reserve15
75ID16Dương Việt Anh15.1
76ID66Nguyễn Xuân Hiệp15.1
77ID45Nguyễn Đức Tuấn15.5
78ID90Vũ Văn Bảo15.8
79ID360Nguyễn Thạc Tùng16
80ID762Phạm Chí Thuyên16
81ID24Luyện Huy Hương16.1
82ID361Hà Đức Trí16.2
83ID273Nguyễn Thị Thanh Yến16.4
84ID669Nguyễn Huy Tráng16.4
85ID869Nguyễn Công Hưng16.4
86ID82Trần Thân Thiện16.6
87ID314Nguyễn Thanh Hương16.7
88ID20Hà Nhân Hiền17.1
89ID307Nguyễn Khánh17.5
90ID423Nguyễn Kim Thoa17.5
91ID671Vũ Minh Hạnh17.6
92ID103Nguyenová Ngần17.7
93ID80Trần Minh Sơn17.8
94ID1Phan Đào Sơn17.9
95ID637Đặng Đình Hào17.9
96ID644Nguyễn Hữu Quý17.9
97ID88Vũ Hồng Quân18
98ID133Nguyễn Trung Tuấn18.1
99ID96Dương Thị Tâm18.2
100ID106Phạm Thị Kim Liên18.3
101ID107Phùng Thị Luyến18.4
102ID822Lê Nam Hiếu18.5
103ID1132Lê Quý Thắng18.5
104ID34Đặng Văn Minh18.9
105ID38Mai Văn Đại18.9
106ID279Nguyễn Minh Tuấn19
107ID69Phạm Khắc Lương19.3
108ID312Ryskulov Bolot19.4
109ID22Hồ Văn Hùng19.5
110ID54Nguyễn Quốc Minh19.6
111ID448Bùi Đức Thắng20.3
112ID52Nguyễn Đức Ngọc20.4
113ID71Phạm Tuấn20.4
114ID119Phạm Mạnh Tuấn20.4
115ID277Phạm Quang Thăng20.4
116ID276Nguyễn Thanh Vượng20.8
117ID122Trần Đình Phú20.9
118ID749Nguyễn Long Huỳnh20.9
119ID25Lương Bình Huyên21
120ID623Nguyễn Thị Kim Vui21.5
121ID310Nguyễn Trà Linh21.6
122ID65Nguyễn Văn Trọng21.8
123ID1032Trương Doãn Thìn22
124ID109Trần Thị Linh Chi22.1
125ID647Đào Ngọc Hải22.3
126ID914Tranová Kiều Anh22.5
127ID649Phạm Hồng Sắc22.6
128ID426Đỗ Viết Tuyến22.7
129ID634Vũ Đức Vinh23.2
130ID105Phạm Thanh Hương23.5
131ID814Ngô Thị Vân Anh23.8
132ID120Nguyễn Thế Minh23.9
133ID101Nguyễn Thị Thu Thủy24
134ID775Lê Đức Duy24.4
135ID642Phạm Nhật Tảo24.5
136ID888Hồ Việt24.9
137ID658Huỳnh Thị Thúy Hằng25.2
138ID640Nguyễn Viết Thắng25.5
139ID1175Lều Công Tình25.5
140ID626Liu Hong Wei25.6
141ID428Lê Văn Hiện25.8
142ID896Nguyễn HaMy26
143ID668Mai Thị Thảo26.1
144ID823Lê Thị Hương Thảo26.1
145ID357Nguyễn Anh Tuấn27
146ID352Nguyễn Thị Thu (Cường)27.2
147ID639Nguyễn Viết Hòa27.4
148ID1053Nguyễn Viết Lộc27.7
149ID282Trần Minh Tĩnh28.2
150ID100Nguyễn Thị Thu (Trọng)29.2
151ID1063Đinh Ngọc Hà29.2
152ID950Lê Thị Ánh Tuyết29.7
153ID1060Đinh Văn Đức29.8
154ID355Ryskulová Thùy Linh29.9
155ID507Đậu Thị Kim Oanh30.5
156ID1044Nguyễn Quân30.9
157ID1052Nguyễn Đức Thanh31.3
158ID636Hoàng Ngọc Diến31.7
159ID824Nguyễn Minh Hiếu32.3
160ID95Đỗ Thị Kim Liên32.5
161ID1112Nguyễn Quốc Anh32.9
162ID589Lưu Thị Ngọc Mai33.5
163ID635Tranová Nhung33.9
164ID670Lương Văn Hiến34
165ID309Trần Thị Hương34.8
166ID1061Phạm Thị Nga34.8
167ID1064Đinh Đức Anh35.4
168ID1179Phạm Hoàng Long35.5
169ID624Võ Thị Kim Cúc35.6
170ID877Đậu Tomáš37
171ID641Nguyễn Thanh Nga39
172ID919Phan Trường Phong39.5
173ID911Ryskulov Daniyar39.8
174ID912Ryskulov Erzhan39.8
175ID891Phan Khánh40.3
176ID890Trần Lệ Thu41.6
177ID867Nguyễn Ngọc Quế45
178ID811Phan Sơn Lâm45.1
179ID1174Trương Thành Vũ45.4
180ID1189Phạm Ngọc Diệu Linh46.5
181ID917Ngô Thị Thanh Hằng47.8
182ID904Phanová Lan49.9
183ID1232Đỗ Linh Phương51.2
184ID1177Nguyễn Thanh Sơn 197251.2
185ID1135Nguyễn Thị Bích53.6
186ID844Trần Mai Anh Đức54
187ID845Trần Mai Anh Đạt54
188ID862Trần Phương Anh54
189ID892Phanová Liên54
190ID915Ryskulová Leila54
191ID918Dominik Dao54
192ID1062Đinh Ngọc Hân54
193ID1065Hà Ngọc Thanh54
194ID1176Nguyễn Tuấn Khang54
195ID1192Phạm Ngọc Bảo Lan54
196ID1246Dương Văn Thành54
197ID1272Nguyễn David Dũng54
198ID1273Nguyễn Harry54
199ID1333Trần Anh Dũng54