SttMã số (ID)Họ tên HCP
1ID1163Nguyễn Thảo My-0.8
2ID2044Šimek Vít0
3ID55Nguyễn Thắng1
4ID89Vũ Khánh Toàn1.6
5ID60Nguyễn Văn Hạng2.8
6ID429Nguyễn Tiến Hưng2.9
7ID43Nguyễn Cao Thắng4.4
8ID41Ngô Quang Hùng4.5
9ID407Trần Thịnh4.6
10ID157Nguyễn Văn Tiến5.4
11ID803Trần Anh Quân5.4
12ID73Phan Quốc Hải5.5
13ID36Mai Hồng Thanh5.8
14ID108Trần Minh Tơ5.8
15ID389Trần Đình Tài5.9
16ID406Trần Vượng6.1
17ID111Nguyễn Minh Xuân6.2
18ID93Nguyễn Hải Bình6.3
19ID388Bùi Tommy6.7
20ID148Nguyễn Sơn6.8
21ID57Nguyễn Trường Sơn6.9
22ID118Đoàn Minh Đông6.9
23ID31Lê Văn Nam7.1
24ID44Nguyễn Đoàn Bộ7.2
25ID62Nguyễn Văn Thuấn7.7
26ID5Bùi Ngọc Xanh7.8
27ID51Nguyễn Ngọc Anh7.8
28ID643Nguyễn Hữu Giáp8
29ID33Lương Khánh Thiện8.4
30ID4Nguyễn Khắc Bốn8.7
31ID104Phạm Kim Chung8.7
32ID14Dương Đình Tùng8.8
33ID42Nguyễn Anh Tú8.8
34ID285Đậu Đức Hoài9.1
35ID585Phùng Việt Hùng9.3
36ID76Trần Anh Đức9.4
37ID610Lê Xuân Long9.4
38ID27Chu Minh Khánh9.6
39ID168Vũ Tiến Dũng9.6
40ID581Nguyễn Mạnh Hùng9.9
41ID84Trần Thanh Tuấn10.1
42ID17Vũ Trùng Dương10.2
43ID85Trần Thuận10.4
44ID681Trần Minh Bình10.4
45ID6Bùi Quý Thế10.8
46ID283Đỗ Hữu Chiến10.8
47ID308Mai Văn Thiều10.8
48ID115Vũ Thị Kim11.1
49ID59Nguyễn Văn Hải11.6
50ID67Phạm Đức Thọ11.7
51ID274Vũ Văn Kim11.7
52ID75Thân Văn Huyên11.8
53ID1060Đinh Văn Đức11.8
54ID582Phạm Ngọc Vũ12
55ID68Phạm Hoàng Hải12.2
56ID644Nguyễn Hữu Quý12.2
57ID19Hà Minh Xuân12.3
58ID622Nguyễn Thanh Sơn 196812.3
59ID671Vũ Minh Hạnh12.3
60ID114Vũ Thị Hồng Mai12.4
61ID280Vũ Huynh12.4
62ID676Phan Trường Giang12.4
63ID61Nguyễn Văn Thập12.5
64ID197Đỗ Hùng Sơn12.7
65ID66Nguyễn Xuân Hiệp13.4
66ID896Nguyễn HaMy13.5
67ID47Nguyễn Chris Phụng13.7
68ID762Phạm Chí Thuyên13.7
69ID1517Phạm Đức Hậu13.7
70ID29Lê Quang Chung13.8
71ID130Vũ Đăng Khoa13.8
72ID506Đào Hồng Phương13.8
73ID21Hồ Văn Hiền13.9
74ID277Phạm Quang Thăng13.9
75ID15Dương Chí Hiển14
76ID1039Phạm Thanh Hưng14
77ID2026Nguyễn Nhật Mạnh14
78ID86Trần Tiến14.1
79ID11Đỗ Ngọc Sơn14.2
80ID30Lê Văn Dương14.3
81ID64Nguyễn Văn Tới14.4
82ID273Nguyễn Thị Thanh Yến14.4
83ID1403Mai Mạnh Cường14.4
84ID70Phạm Ngọc Toàn14.5
85ID312Ryskulov Bolot14.6
86ID32Lê Việt Cường14.8
87ID88Vũ Hồng Quân14.8
88ID24Luyện Huy Hương15
89ID1111Reserve15
90ID46Nguyễn Hồng Sơn15.1
91ID79Trần Mạnh Hùng15.1
92ID90Vũ Văn Bảo15.1
93ID16Dương Việt Anh15.3
94ID879Nguyễn Thế Mạnh15.4
95ID948Lê Ngọc Kiên15.4
96ID22Hồ Văn Hùng15.5
97ID253Vũ Văn Tuyến15.5
98ID916Trần Văn Lai15.5
99ID38Mai Văn Đại15.7
100ID950Lê Thị Ánh Tuyết15.7
101ID1368Đinh Kim Khánh15.7
102ID1384Đỗ Tuấn Hùng15.7
103ID307Nguyễn Khánh15.8
104ID669Nguyễn Huy Tráng15.9
105ID1175Lều Công Tình16
106ID1379Trần Khánh Nghĩa16
107ID1Phan Đào Sơn16.2
108ID110Trần Thị Mến16.2
109ID360Nguyễn Thạc Tùng16.2
110ID422Trần Quang Hùng16.2
111ID306Lê Văn Minh16.5
112ID914Tranová Kiều Anh16.5
113ID1206Ngô Tùng Lâm16.5
114ID52Nguyễn Đức Ngọc16.6
115ID196Nguyễn Hồng Phong16.6
116ID350Nguyễn Văn Đức16.6
117ID96Dương Thị Tâm16.7
118ID107Phùng Thị Luyến17
119ID423Nguyễn Kim Thoa17
120ID45Nguyễn Đức Tuấn17.3
121ID80Trần Minh Sơn17.4
122ID119Phạm Mạnh Tuấn17.4
123ID133Nguyễn Trung Tuấn17.4
124ID361Hà Đức Trí17.4
125ID82Trần Thân Thiện17.8
126ID103Nguyenová Ngần17.8
127ID20Hà Nhân Hiền18
128ID106Phạm Thị Kim Liên18.3
129ID54Nguyễn Quốc Minh18.4
130ID822Lê Nam Hiếu18.5
131ID1061Phạm Thị Nga18.5
132ID1063Đinh Ngọc Hà18.6
133ID1053Nguyễn Viết Lộc18.7
134ID1110Trần Công Minh18.7
135ID448Bùi Đức Thắng18.8
136ID2175Trần Khánh Thường18.8
137ID109Trần Thị Linh Chi19
138ID1498Phạm Văn Huy19
139ID426Đỗ Viết Tuyến19.2
140ID623Nguyễn Thị Kim Vui19.5
141ID50Nguyễn Minh Hiền Mr.19.6
142ID34Đặng Văn Minh19.7
143ID1333Trần Anh Dũng20
144ID310Nguyễn Trà Linh20.1
145ID71Phạm Tuấn20.4
146ID1052Nguyễn Đức Thanh20.6
147ID1507Đào Hồng Mai20.6
148ID25Lương Bình Huyên20.8
149ID69Phạm Khắc Lương21
150ID749Nguyễn Long Huỳnh21
151ID640Nguyễn Viết Thắng21.2
152ID101Nguyễn Thị Thu Thủy21.4
153ID1064Đinh Đức Anh21.7
154ID1394Đặng Quang Hiệp21.7
155ID1841Lương Điệp21.7
156ID649Phạm Hồng Sắc21.8
157ID647Đào Ngọc Hải22
158ID658Huỳnh Thị Thúy Hằng22.5
159ID639Nguyễn Viết Hòa22.6
160ID65Nguyễn Văn Trọng23.2
161ID2085Nguyễn Việt Dũng23.4
162ID1381Nguyễn Văn Hùng23.7
163ID2039Nguyễn Thị Lý23.7
164ID814Ngô Thị Vân Anh23.8
165ID1177Nguyễn Thanh Sơn 197223.8
166ID120Nguyễn Thế Minh23.9
167ID2205Nguyễn Ngọc Minh23.9
168ID428Lê Văn Hiện24
169ID2061Lê Văn Chiến24.7
170ID352Nguyễn Thị Thu (Cường)24.8
171ID507Đậu Thị Kim Oanh24.8
172ID668Mai Thị Thảo24.8
173ID282Trần Minh Tĩnh25
174ID642Phạm Nhật Tảo25.3
175ID888Hồ Việt25.3
176ID105Phạm Thanh Hương25.4
177ID355Ryskulová Thùy Linh25.7
178ID2167Nguyễn Đức Duy25.9
179ID670Lương Văn Hiến26
180ID823Lê Thị Hương Thảo26.1
181ID1497Vũ Thị Hồng Vân26.3
182ID1411Nguyễn Thị Minh Huệ26.4
183ID891Phan Khánh26.5
184ID1189Phạm Ngọc Diệu Linh26.5
185ID1546Nguyễn Thái Ngọc26.5
186ID636Hoàng Ngọc Diến26.8
187ID1509Nguyễn Ngọc Thắng27.1
188ID357Nguyễn Anh Tuấn27.2
189ID1380Đinh Thị Minh Hằng27.3
190ID460Đỗ Thị Thuý Hằng27.4
191ID1382Phạm Đức Phúc27.5
192ID1413Nguyễn Thị Mười27.5
193ID56Nguyễn Thâu27.6
194ID1520Lương Hải Long27.8
195ID1519Nguyễn Thế Phương27.9
196ID1187Trần Thị Anh Ngọc28.2
197ID1272Nguyễn David Dũng28.5
198ID100Nguyễn Thị Thu (Trọng)28.6
199ID2183Phùng Văn Mạnh28.7
200ID1514Cao Ngọc Anh28.8
201ID409Lê Thị Vinh29
202ID1273Nguyễn Harry29.3
203ID904Phanová Lan29.4
204ID624Võ Thị Kim Cúc29.5
205ID1512Ngô Thị Thanh Hằng29.6
206ID1044Nguyễn Quân29.7
207ID1065Hà Ngọc Thanh29.7
208ID2182Lê Đình Hà29.7
209ID1499Lê Sơn29.9
210ID1995Vũ Tiến Thẳng30.3
211ID95Đỗ Thị Kim Liên30.6
212ID1112Nguyễn Quốc Anh30.7
213ID890Trần Lệ Thu31.1
214ID1246Dương Văn Thành31.3
215ID2169Lê Trung Phương31.6
216ID2008Trần Đức31.7
217ID2176Hoàng Đình Toàn31.7
218ID1838Trần Anh Khải31.8
219ID1392Trần Thị Thu Hằng32.2
220ID1427Ngô Quang Tiến32.3
221ID1991Nguyễn Quang Giám32.3
222ID311Trịnh Minh Khanh32.8
223ID1174Trương Thành Vũ32.8
224ID309Trần Thị Hương32.9
225ID1500Phạm Thị Thúy Nga33.1
226ID589Lưu Thị Ngọc Mai33.5
227ID635Tranová Nhung33.9
228ID1505Hà Minh34.1
229ID1415Vũ Tuấn Anh34.7
230ID912Ryskulov Erzhan34.8
231ID919Phan Trường Phong34.9
232ID1547Dangová Ngọc Anh35.3
233ID811Phan Sơn Lâm35.7
234ID1414Đoàn Thị Thanh Lê35.9
235ID1992Nguyễn Văn Hậu35.9
236ID2010Hoàng Thị Tiến36.1
237ID641Nguyễn Thanh Nga36.9
238ID2000Reserva37
239ID2181Phạm Hồng Sơn37.1
240ID1062Đinh Ngọc Hân37.6
241ID911Ryskulov Daniyar37.9
242ID1839Cao Tiến Hưng39.6
243ID1836Nguyễn Việt Hải39.9
244ID1393Nguyễn Thị Lan40
245ID1410Vũ Đắc Lộc43.9
246ID1395Nguyễn Quốc Việt44
247ID867Nguyễn Ngọc Quế45
248ID1192Phạm Ngọc Bảo Lan45.3
249ID1135Nguyễn Thị Bích45.8
250ID1819Nguyenová Diana Diệu Anh47
251ID2142Phạm Thị Quế47.7
252ID917Ngô Thị Thanh Hằng47.8
253ID1409Hoàng Kim Vinh48.1
254ID2160Hoàng Thị Thuý Hà48.1
255ID1518Phạm Văn Dũng50.9
256ID2166Ngô Quang Vân53
257ID844Trần Mai Anh Đức54
258ID845Trần Mai Anh Đạt54
259ID862Trần Phương Anh54
260ID892Phanová Liên54
261ID915Ryskulová Leila54
262ID918Dominik Dao54
263ID1176Nguyễn Tuấn Khang54
264ID1490Tạ Phạm Bích Thuỷ54
265ID1515Vũ Văn Hệ54
266ID1560Hồ Triệu Hải54
267ID1833Đoàn Hoàng Long54
268ID1834Nguyễn Hải Anh54
269ID1835Nguyễn Quỳnh Anh54
270ID2002Phạm Thành Trung54
271ID2009Trần Hiếu54
272ID2141Vũ Văn Minh54
273ID2184Phạm Anh Đức54
274ID2185Đỗ Minh Lý54
275ID2211Lê Trọng Cường54
276ID2235Nguyễn Đức An54