SttMã số (ID)Họ tên HCP
1ID1163Nguyễn Thảo My-0.8
2ID1074Pospíšil Jan2
3ID89Vũ Khánh Toàn3.1
4ID60Nguyễn Văn Hạng3.7
5ID41Ngô Quang Hùng3.8
6ID43Nguyễn Cao Thắng4
7ID407Trần Thịnh4.4
8ID108Trần Minh Tơ4.5
9ID55Nguyễn Thắng4.8
10ID118Đoàn Minh Đông5
11ID36Mai Hồng Thanh5.3
12ID111Nguyễn Minh Xuân5.7
13ID406Trần Vượng5.7
14ID3Kristiansen Lập6
15ID31Lê Văn Nam6.2
16ID157Nguyễn Văn Tiến6.3
17ID63Nguyễn Văn Tiệp6.5
18ID14Dương Đình Tùng6.9
19ID51Nguyễn Ngọc Anh6.9
20ID44Nguyễn Đoàn Bộ7.2
21ID5Bùi Ngọc Xanh7.3
22ID148Nguyễn Sơn7.3
23ID73Phan Quốc Hải7.4
24ID85Trần Thuận7.5
25ID84Trần Thanh Tuấn8.3
26ID285Đậu Đức Hoài8.3
27ID33Lương Khánh Thiện8.5
28ID643Nguyễn Hữu Giáp8.6
29ID4Nguyễn Khắc Bốn9.1
30ID76Trần Anh Đức9.2
31ID62Nguyễn Văn Thuấn9.5
32ID93Nguyễn Hải Bình9.9
33ID389Trần Đình Tài9.9
34ID68Phạm Hoàng Hải10
35ID75Thân Văn Huyên10.2
36ID27Chu Minh Khánh10.4
37ID280Vũ Huynh10.5
38ID429Nguyễn Tiến Hưng10.5
39ID104Phạm Kim Chung10.9
40ID197Đỗ Hùng Sơn10.9
41ID57Nguyễn Trường Sơn11.1
42ID681Trần Minh Bình11.2
43ID77Trần Anh Việt11.3
44ID114Vũ Thị Hồng Mai11.3
45ID6Bùi Quý Thế11.4
46ID67Phạm Đức Thọ11.5
47ID17Vũ Trùng Dương11.9
48ID283Đỗ Hữu Chiến11.9
49ID115Vũ Thị Kim12
50ID59Nguyễn Văn Hải12.1
51ID42Nguyễn Anh Tú12.2
52ID61Nguyễn Văn Thập12.2
53ID274Vũ Văn Kim12.2
54ID676Phan Trường Giang12.6
55ID21Hồ Văn Hiền12.7
56ID64Nguyễn Văn Tới12.8
57ID1039Phạm Thanh Hưng12.8
58ID79Trần Mạnh Hùng13
59ID15Dương Chí Hiển13.1
60ID46Nguyễn Hồng Sơn13.3
61ID29Lê Quang Chung13.4
62ID422Trần Quang Hùng13.5
63ID130Vũ Đăng Khoa13.6
64ID86Trần Tiến14.1
65ID506Đào Hồng Phương14.2
66ID581Nguyễn Mạnh Hùng14.3
67ID1Phan Đào Sơn14.4
68ID253Vũ Văn Tuyến14.5
69ID622Nguyễn Thanh Sơn 196814.6
70ID50Nguyễn Minh Hiền Mr.14.7
71ID196Nguyễn Hồng Phong14.8
72ID24Luyện Huy Hương15
73ID1111Reserve15
74ID16Dương Việt Anh15.1
75ID47Nguyễn Chris Phụng15.3
76ID803Trần Anh Quân15.3
77ID90Vũ Văn Bảo15.4
78ID45Nguyễn Đức Tuấn15.8
79ID82Trần Thân Thiện15.8
80ID360Nguyễn Thạc Tùng15.8
81ID869Nguyễn Công Hưng15.8
82ID32Lê Việt Cường16
83ID66Nguyễn Xuân Hiệp16
84ID669Nguyễn Huy Tráng16
85ID19Hà Minh Xuân16.2
86ID361Hà Đức Trí16.4
87ID307Nguyễn Khánh16.5
88ID80Trần Minh Sơn16.7
89ID314Nguyễn Thanh Hương16.7
90ID273Nguyễn Thị Thanh Yến16.9
91ID423Nguyễn Kim Thoa16.9
92ID30Lê Văn Dương17
93ID103Nguyenová Ngần17.1
94ID20Hà Nhân Hiền17.2
95ID762Phạm Chí Thuyên17.2
96ID34Đặng Văn Minh17.3
97ID133Nguyễn Trung Tuấn17.9
98ID637Đặng Đình Hào17.9
99ID88Vũ Hồng Quân18.1
100ID96Dương Thị Tâm18.3
101ID106Phạm Thị Kim Liên18.3
102ID1132Lê Quý Thắng18.5
103ID644Nguyễn Hữu Quý18.9
104ID52Nguyễn Đức Ngọc19
105ID54Nguyễn Quốc Minh19
106ID279Nguyễn Minh Tuấn19
107ID38Mai Văn Đại19.2
108ID69Phạm Khắc Lương19.2
109ID122Trần Đình Phú19.2
110ID107Phùng Thị Luyến19.3
111ID671Vũ Minh Hạnh19.5
112ID71Phạm Tuấn19.8
113ID822Lê Nam Hiếu19.8
114ID276Nguyễn Thanh Vượng20.2
115ID448Bùi Đức Thắng20.3
116ID25Lương Bình Huyên20.4
117ID749Nguyễn Long Huỳnh20.6
118ID890Trần Lệ Thu20.8
119ID22Hồ Văn Hùng21
120ID105Phạm Thanh Hương21.1
121ID1032Trương Doãn Thìn21.5
122ID109Trần Thị Linh Chi21.6
123ID65Nguyễn Văn Trọng21.8
124ID312Ryskulov Bolot21.9
125ID647Đào Ngọc Hải22
126ID277Phạm Quang Thăng22.3
127ID426Đỗ Viết Tuyến22.7
128ID310Nguyễn Trà Linh22.8
129ID634Vũ Đức Vinh23.2
130ID649Phạm Hồng Sắc23.2
131ID120Nguyễn Thế Minh23.4
132ID914Tranová Kiều Anh23.4
133ID775Lê Đức Duy23.7
134ID814Ngô Thị Vân Anh23.8
135ID101Nguyễn Thị Thu Thủy24
136ID658Huỳnh Thị Thúy Hằng24
137ID642Phạm Nhật Tảo24.1
138ID668Mai Thị Thảo24.5
139ID1110Trần Công Minh25
140ID428Lê Văn Hiện25.3
141ID626Liu Hong Wei25.6
142ID640Nguyễn Viết Thắng25.6
143ID888Hồ Việt26.8
144ID352Nguyễn Thị Thu (Cường)27.2
145ID623Nguyễn Thị Kim Vui27.2
146ID916Trần Văn Lai27.5
147ID1044Nguyễn Quân28.2
148ID357Nguyễn Anh Tuấn28.3
149ID282Trần Minh Tĩnh28.7
150ID639Nguyễn Viết Hòa28.9
151ID896Nguyễn HaMy28.9
152ID1052Nguyễn Đức Thanh29.2
153ID100Nguyễn Thị Thu (Trọng)29.5
154ID823Lê Thị Hương Thảo29.7
155ID95Đỗ Thị Kim Liên30.3
156ID1053Nguyễn Viết Lộc30.5
157ID624Võ Thị Kim Cúc31
158ID636Hoàng Ngọc Diến31.1
159ID507Đậu Thị Kim Oanh31.5
160ID355Ryskulová Thùy Linh31.6
161ID824Nguyễn Minh Hiếu32.3
162ID950Lê Thị Ánh Tuyết32.5
163ID635Tranová Nhung33.9
164ID309Trần Thị Hương34.6
165ID589Lưu Thị Ngọc Mai34.7
166ID1060Đinh Văn Đức35.4
167ID367Kristiansen Kiều36
168ID877Đậu Tomáš37
169ID641Nguyễn Thanh Nga39
170ID670Lương Văn Hiến39.6
171ID891Phan Khánh39.6
172ID1179Phạm Hoàng Long40.9
173ID912Ryskulov Erzhan41.7
174ID919Phan Trường Phong41.8
175ID1063Đinh Ngọc Hà43.2
176ID811Phan Sơn Lâm44.6
177ID867Nguyễn Ngọc Quế45
178ID911Ryskulov Daniyar45.5
179ID917Ngô Thị Thanh Hằng47.8
180ID1061Phạm Thị Nga51.1
181ID1175Lều Công Tình52.3
182ID904Phanová Lan52.5
183ID844Trần Mai Anh Đức54
184ID845Trần Mai Anh Đạt54
185ID862Trần Phương Anh54
186ID892Phanová Liên54
187ID915Ryskulová Leila54
188ID918Dominik Dao54
189ID1062Đinh Ngọc Hân54
190ID1064Đinh Đức Anh54
191ID1065Hà Ngọc Thanh54
192ID1135Nguyễn Thị Bích54
193ID1174Trương Thành Vũ54
194ID1176Nguyễn Tuấn Khang54
195ID1177Nguyễn Thanh Sơn 197254