SttMã số (ID)Họ tên HCP
1ID1163Nguyễn Thảo My-0.8
2ID55Nguyễn Thắng1.4
3ID89Vũ Khánh Toàn2
4ID36Mai Hồng Thanh3.2
5ID43Nguyễn Cao Thắng3.4
6ID108Trần Minh Tơ3.6
7ID111Nguyễn Minh Xuân4
8ID60Nguyễn Văn Hạng4.4
9ID41Ngô Quang Hùng4.5
10ID407Trần Thịnh4.6
11ID157Nguyễn Văn Tiến4.9
12ID118Đoàn Minh Đông5
13ID73Phan Quốc Hải5.8
14ID406Trần Vượng6.1
15ID14Dương Đình Tùng6.6
16ID148Nguyễn Sơn6.7
17ID388Bùi Tommy6.7
18ID429Nguyễn Tiến Hưng6.7
19ID63Nguyễn Văn Tiệp7
20ID44Nguyễn Đoàn Bộ7.2
21ID42Nguyễn Anh Tú7.4
22ID31Lê Văn Nam7.6
23ID51Nguyễn Ngọc Anh7.6
24ID93Nguyễn Hải Bình7.7
25ID5Bùi Ngọc Xanh7.9
26ID33Lương Khánh Thiện7.9
27ID285Đậu Đức Hoài8.3
28ID643Nguyễn Hữu Giáp8.4
29ID76Trần Anh Đức8.7
30ID85Trần Thuận8.8
31ID57Nguyễn Trường Sơn8.9
32ID68Phạm Hoàng Hải8.9
33ID84Trần Thanh Tuấn9
34ID17Vũ Trùng Dương9.1
35ID280Vũ Huynh9.1
36ID62Nguyễn Văn Thuấn9.3
37ID6Bùi Quý Thế9.5
38ID308Mai Văn Thiều9.7
39ID389Trần Đình Tài9.8
40ID581Nguyễn Mạnh Hùng9.8
41ID27Chu Minh Khánh9.9
42ID803Trần Anh Quân9.9
43ID4Nguyễn Khắc Bốn10.1
44ID77Trần Anh Việt10.1
45ID506Đào Hồng Phương10.3
46ID681Trần Minh Bình10.4
47ID67Phạm Đức Thọ10.6
48ID75Thân Văn Huyên10.7
49ID283Đỗ Hữu Chiến10.8
50ID115Vũ Thị Kim10.9
51ID104Phạm Kim Chung11.1
52ID585Phùng Việt Hùng11.3
53ID114Vũ Thị Hồng Mai11.5
54ID676Phan Trường Giang11.6
55ID197Đỗ Hùng Sơn11.7
56ID274Vũ Văn Kim11.8
57ID59Nguyễn Văn Hải12
58ID61Nguyễn Văn Thập12.3
59ID644Nguyễn Hữu Quý12.4
60ID15Dương Chí Hiển12.6
61ID21Hồ Văn Hiền12.6
62ID1039Phạm Thanh Hưng12.8
63ID79Trần Mạnh Hùng13
64ID86Trần Tiến13
65ID1060Đinh Văn Đức13.1
66ID582Phạm Ngọc Vũ13.2
67ID273Nguyễn Thị Thanh Yến13.3
68ID130Vũ Đăng Khoa13.4
69ID762Phạm Chí Thuyên13.4
70ID622Nguyễn Thanh Sơn 196813.8
71ID66Nguyễn Xuân Hiệp13.9
72ID253Vũ Văn Tuyến14
73ID1384Đỗ Tuấn Hùng14
74ID47Nguyễn Chris Phụng14.2
75ID361Hà Đức Trí14.2
76ID29Lê Quang Chung14.3
77ID32Lê Việt Cường14.4
78ID64Nguyễn Văn Tới14.5
79ID70Phạm Ngọc Toàn14.5
80ID307Nguyễn Khánh14.5
81ID422Trần Quang Hùng14.7
82ID196Nguyễn Hồng Phong14.8
83ID103Nguyenová Ngần14.9
84ID11Đỗ Ngọc Sơn15
85ID19Hà Minh Xuân15
86ID1111Reserve15
87ID948Lê Ngọc Kiên15.2
88ID30Lê Văn Dương15.4
89ID46Nguyễn Hồng Sơn15.5
90ID1Phan Đào Sơn15.6
91ID38Mai Văn Đại15.6
92ID277Phạm Quang Thăng15.8
93ID2026Nguyễn Nhật Mạnh15.8
94ID133Nguyễn Trung Tuấn15.9
95ID671Vũ Minh Hạnh15.9
96ID669Nguyễn Huy Tráng16
97ID1379Trần Khánh Nghĩa16
98ID24Luyện Huy Hương16.1
99ID50Nguyễn Minh Hiền Mr.16.1
100ID110Trần Thị Mến16.2
101ID306Lê Văn Minh16.3
102ID45Nguyễn Đức Tuấn16.4
103ID80Trần Minh Sơn16.4
104ID88Vũ Hồng Quân16.4
105ID90Vũ Văn Bảo16.6
106ID423Nguyễn Kim Thoa16.6
107ID96Dương Thị Tâm16.7
108ID314Nguyễn Thanh Hương16.7
109ID107Phùng Thị Luyến17.1
110ID82Trần Thân Thiện17.2
111ID950Lê Thị Ánh Tuyết17.8
112ID360Nguyễn Thạc Tùng17.9
113ID106Phạm Thị Kim Liên18.3
114ID312Ryskulov Bolot18.3
115ID822Lê Nam Hiếu18.5
116ID1175Lều Công Tình18.5
117ID879Nguyễn Thế Mạnh18.6
118ID52Nguyễn Đức Ngọc19
119ID54Nguyễn Quốc Minh19
120ID69Phạm Khắc Lương19
121ID22Hồ Văn Hùng19.1
122ID1063Đinh Ngọc Hà19.1
123ID1110Trần Công Minh19.3
124ID34Đặng Văn Minh19.5
125ID119Phạm Mạnh Tuấn19.5
126ID20Hà Nhân Hiền19.7
127ID640Nguyễn Viết Thắng19.7
128ID279Nguyễn Minh Tuấn19.8
129ID276Nguyễn Thanh Vượng20
130ID350Nguyễn Văn Đức20.1
131ID1517Phạm Đức Hậu20.3
132ID749Nguyễn Long Huỳnh20.4
133ID310Nguyễn Trà Linh20.5
134ID448Bùi Đức Thắng20.5
135ID896Nguyễn HaMy20.5
136ID109Trần Thị Linh Chi20.8
137ID649Phạm Hồng Sắc20.9
138ID71Phạm Tuấn21.2
139ID623Nguyễn Thị Kim Vui21.5
140ID1368Đinh Kim Khánh21.5
141ID101Nguyễn Thị Thu Thủy22.1
142ID25Lương Bình Huyên22.4
143ID914Tranová Kiều Anh22.5
144ID1061Phạm Thị Nga22.5
145ID1407Nguyễn Nho Biển23.1
146ID65Nguyễn Văn Trọng23.2
147ID426Đỗ Viết Tuyến23.2
148ID1064Đinh Đức Anh23.2
149ID1403Mai Mạnh Cường23.2
150ID647Đào Ngọc Hải23.5
151ID658Huỳnh Thị Thúy Hằng23.6
152ID775Lê Đức Duy23.8
153ID814Ngô Thị Vân Anh23.8
154ID1333Trần Anh Dũng23.8
155ID120Nguyễn Thế Minh23.9
156ID507Đậu Thị Kim Oanh23.9
157ID1053Nguyễn Viết Lộc23.9
158ID428Lê Văn Hiện24
159ID1052Nguyễn Đức Thanh24.2
160ID642Phạm Nhật Tảo25.2
161ID668Mai Thị Thảo25.2
162ID1367Trần Quốc Toản25.2
163ID888Hồ Việt25.3
164ID105Phạm Thanh Hương25.4
165ID639Nguyễn Viết Hòa25.7
166ID282Trần Minh Tĩnh25.8
167ID1394Đặng Quang Hiệp25.8
168ID823Lê Thị Hương Thảo26.1
169ID352Nguyễn Thị Thu (Cường)26.3
170ID357Nguyễn Anh Tuấn26.3
171ID56Nguyễn Thâu26.4
172ID1528Phạm Thế Mạnh26.5
173ID355Ryskulová Thùy Linh27
174ID1382Phạm Đức Phúc27.8
175ID100Nguyễn Thị Thu (Trọng)28
176ID1841Lương Điệp28.4
177ID624Võ Thị Kim Cúc29.5
178ID1044Nguyễn Quân29.7
179ID1427Ngô Quang Tiến30
180ID636Hoàng Ngọc Diến30.1
181ID1381Nguyễn Văn Hùng30.1
182ID95Đỗ Thị Kim Liên30.7
183ID1177Nguyễn Thanh Sơn 197230.7
184ID670Lương Văn Hiến30.9
185ID1112Nguyễn Quốc Anh31.1
186ID409Lê Thị Vinh31.2
187ID1189Phạm Ngọc Diệu Linh31.3
188ID1260Trần Thị Phương31.9
189ID890Trần Lệ Thu32.1
190ID904Phanová Lan32.6
191ID1187Trần Thị Anh Ngọc32.8
192ID1422Đỗ Thu Thuỷ32.8
193ID309Trần Thị Hương32.9
194ID1380Đinh Thị Minh Hằng32.9
195ID1498Phạm Văn Huy33.1
196ID589Lưu Thị Ngọc Mai33.5
197ID635Tranová Nhung33.9
198ID1505Hà Minh34.1
199ID1413Nguyễn Thị Mười34.5
200ID1415Vũ Tuấn Anh34.7
201ID1507Đào Hồng Mai34.8
202ID1546Nguyễn Thái Ngọc35.4
203ID919Phan Trường Phong35.9
204ID1991Nguyễn Quang Giám36.1
205ID891Phan Khánh36.3
206ID641Nguyễn Thanh Nga36.9
207ID912Ryskulov Erzhan37
208ID2000Reserva37
209ID1062Đinh Ngọc Hân37.6
210ID1370Trần Thị Mai Dung38.1
211ID1411Nguyễn Thị Minh Huệ38.1
212ID1369Nguyễn Thảo Nguyên38.2
213ID1392Trần Thị Thu Hằng38.4
214ID911Ryskulov Daniyar38.8
215ID1232Đỗ Linh Phương39.9
216ID1547Dangová Ngọc Anh42.1
217ID1838Trần Anh Khải42.8
218ID811Phan Sơn Lâm43.1
219ID1273Nguyễn Harry43.6
220ID1414Đoàn Thị Thanh Lê43.6
221ID867Nguyễn Ngọc Quế45
222ID1174Trương Thành Vũ45
223ID2008Trần Đức45.4
224ID1135Nguyễn Thị Bích45.9
225ID1272Nguyễn David Dũng46.8
226ID1819Nguyenová Diana Diệu Anh47
227ID1499Lê Sơn47
228ID917Ngô Thị Thanh Hằng47.8
229ID1192Phạm Ngọc Bảo Lan48.3
230ID1410Vũ Đắc Lộc48.3
231ID1509Nguyễn Ngọc Thắng50.8
232ID1497Vũ Thị Hồng Vân51.1
233ID1995Vũ Tiến Thẳng51.4
234ID1500Phạm Thị Thúy Nga51.8
235ID844Trần Mai Anh Đức54
236ID845Trần Mai Anh Đạt54
237ID862Trần Phương Anh54
238ID892Phanová Liên54
239ID915Ryskulová Leila54
240ID918Dominik Dao54
241ID1065Hà Ngọc Thanh54
242ID1176Nguyễn Tuấn Khang54
243ID1393Nguyễn Thị Lan54
244ID1395Nguyễn Quốc Việt54
245ID1409Hoàng Kim Vinh54
246ID1518Phạm Văn Dũng54
247ID1513Đinh Hữu Phi54
248ID1514Cao Ngọc Anh54
249ID1515Vũ Văn Hệ54
250ID1516Nguyễn Ngọc Phú54
251ID1519Nguyễn Thế Phương54
252ID1560Hồ Triệu Hải54
253ID1833Đoàn Hoàng Long54
254ID1834Nguyễn Hải Anh54
255ID1835Nguyễn Quỳnh Anh54
256ID1836Nguyễn Việt Hải54
257ID1839Cao Tiến Hưng54
258ID1992Nguyễn Văn Hậu54
259ID2002Phạm Thành Trung54
260ID2009Trần Hiếu54