Liên hệ

VIET GOLF CLUB

Viet Golf Club, z.s.

Đại diện

Phan Quốc Hải

Giám đốc giải đấu

Phan Đào Sơn

Chủ tịch

Vũ Khánh Toàn

Projektový manažer