NHÀ TÀI TRỢ

HLAVNÍ PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
NHÀ TÀI TRỢ
GÓI TÀI TRỢ

ĐỒNG

gói tài trợ
10.000
 • 2x green fee
 • Logo trên cánh bảng chính của giải đấu - khu số 2
 • Logo trên trang web trong phần nhà tài trợ (cả năm)

BẠC

gói tài trợ
30.000
 • 2x green fee
 • Logo trên không gian quảng cáo ở lỗ số 1 và số 10
 • Logo trên cánh bảng chính của giải đấu - khu số 2
 • Logo trên trang web trong phần nhà tài trợ (cả năm)
 • Có thể đặt quầy quảng cáo giữa lỗ số 9 và số 10
 • Logo trên trang web ơ trên trang chủ (cả năm)
 • Có thể đật bạt quảng cáo của công ty trên sân theo từng giải đấu (chi phí tự túc)

VÀNG

gói tài trợ
60.000
 • 4x green fee
 • Logo trên không gian quảng cáo ở lỗ số 1 và số 10
 • Logo trên cánh bảng chính của giải đấu - khu số 2
 • Logo trên trang web trong phần nhà tài trợ (cả năm)
 • Có thể đặt quầy quảng cáo giữa lỗ số 9 và số 10
 • Logo trên trang web ơ trên trang chủ (cả năm)
 • Có thể đật bạt quảng cáo của công ty trên sân theo từng giải đấu (chi phí tự túc)
 • Thêm sản phẩm vào giải thưởng của giải đấu
 • Cơ hội trở thành nhà tài trợ chính của giải đấu
 • Logo trên giấy mời chính thức của giải đấu

BẠCH KIM

gói tài trợ
100.000
 • 4x green fee
 • Logo trên không gian quảng cáo ở lỗ số 1 và số 10
 • Logo trên cánh bảng chính của giải đấu - khu số 2
 • Logo trên trang web trong phần nhà tài trợ (cả năm)
 • Có thể đặt quầy quảng cáo giữa lỗ số 9 và số 10
 • Logo trên trang web ơ trên trang chủ (cả năm)
 • Có thể đật bạt quảng cáo của công ty trên sân theo từng giải đấu (chi phí tự túc)
 • Thêm sản phẩm vào giải thưởng của giải đấu
 • Cơ hội trở thành nhà tài trợ chính của giải đấu
 • Logo trên giấy mời chính thức của giải đấu
 • Quảng cáo nhà tài trợ trên trang chủ của trang web
 • Quảng cáo nhà tài trợ trên trang chủ của Vivigo
 • Dự tham gia giải đấu chung kết và gala dinner (2 xuất)
 • Khuyến mãi đối tác trong chương trình đồng hành với sự tham gia của đại diện công ty

všechny částky jsou uvedené bez DPH