Vivigo

ỨNG DỤNG VIVIGO

Viet Golf Platform

Ứng dụng golf dành cho tất cả golfer ở Châu Âu. Ứng dụng này cho phép các thành viên có thể đăng ký tham dự các giải thi đấu của Viet Golf tour cũng như các giải thi đấu khác.