6. Viet Golf Tour – 22.08.2022 – Beroun

Výsledky Kategorie A: místo: Nguyễn Hữu Giáp místo: Phan Quốc Hải místo: Lê Văn Nam   Kategorie B: místo: Lê Quang Chung místo: Vũ Thị Kim místo: Vũ Văn Kim  Kategorie C: místo: Hà Quang Hùng místo: Nguyễn Thị Thanh Yến místo: Hồ Văn Hùng   Kategorie: D: místo: Jirásek Jan místo: Ngô Tùng Lâm […]